Gói 07

Trang chủ Chi tiết gói quà

Điều kiện đổi quà: Quý khách cần tích được số VGCoin tối thiểu là [7200 COIN] để đổi lấy một trong số các quà tặng bên dưới

Lựa chọn quà tặng:
STT Quà tặng Đổi quà
1

Dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng khi đang mang thai và sau khi sinh

Oillan intima mama ( 1 chai )

Dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng khi đang mang thai và sau khi sinh

Tìm hiểu thêm
Đổi quà
2

Dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng khi đang bị viêm nhiễm

Oillan intima help ( 1 chai )

Dung dịch vệ sinh phụ nữ, dùng khi đang bị viêm nhiễm

Tìm hiểu thêm
Đổi quà
3