Gói 08

Trang chủ Chi tiết gói quà

Điều kiện đổi quà: Quý khách cần tích được số VGCoin tối thiểu là [3100 COIN] để đổi lấy một trong số các quà tặng bên dưới

Lựa chọn quà tặng:
STT Quà tặng Đổi quà
1

*Lưu ý : Có thể có các màu khác nhau tùy vào kho quà tặng của chúng tôi còn màu nào !

mũ bảo hiểm ( sl: 2 )

*Lưu ý : Có thể có các màu khác nhau tùy vào kho quà tặng của chúng tôi còn màu nào !

Đổi quà
2

*Lưu ý : Có thể có các màu khác/kiểu dáng nhau tùy vào kho quà tặng của chúng tôi còn loại nào !

cốc sứ ( sl: 6 )

*Lưu ý : Có thể có các màu khác/kiểu dáng nhau tùy vào kho quà tặng của chúng tôi còn loại nào !

Đổi quà
3

ô beasun ( sl: 2 )

Đổi quà
4

áo mưa ( sl: 2 )

Đổi quà
5