Gói 02

Trang chủ Chi tiết gói quà

Điều kiện đổi quà: Quý khách cần tích được số VGCoin tối thiểu là [1200 COIN] để đổi lấy một trong số các quà tặng bên dưới

Lựa chọn quà tặng:
STT Quà tặng Đổi quà
1

Khăn mặt Kiều Xuân ( màu xanh )

Đổi quà
2

Khăn mặt Kiều Xuân

Khăn mặt Kiều Xuân ( màu hồng )

Khăn mặt Kiều Xuân

Đổi quà
3